Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
52
Tuần này:
120
Tháng này:
2152
Tất cả:
72244

Sơ lược lịch sử xã

Ngày 01/12/2017 10:00:44

Báo cáo Đại hội thể dục thể thao huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ ĐỒNG THẮNG                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                         

                                                               Đồng Thắng, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

 

 TÓM TẮT

Sơ lược lịch sử phát triển xã Đồng Thắng.

 

Xã Đồng Thắng thuộc phía nam của huyện Triệu Sơn. Xã có diện tích tự nhiên: 668.32 ha

Dân số: 5.450 khẩu. xã có 8 thôn, 11 chi bộ.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Thắng không ngừng phấn đấu phát triển trên mọi lĩnh vực.

- Về kinh tế: tăng trưởng 12-14%/năm.

Bình quân thu nhập đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, 97% đường giao thông được bê tông hóa. 75% giao thông nội đồng đường cứng hóa.

    - Về văn hóa- xã hội: Xã có 8 làng điều đạt làng văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. Trường Mần non, tiểu học và Trung học cơ sở điều đạt chuẩn Quốc gia

Xã đạt chuẩn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 5%

Chính sách xã hội được thực hiện đúng, đầy đủ đến với đối tượng.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2015 xã Đồng Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận xã hoàn thành 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Đảng bộ và chính quyền nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

- Quốc phòng – an ninh: Trong những năm qua xã luôn thực hiện tốt công tác quốc phòng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng Thắng quyết tâm cùng với các xã trong huyện ra sức thi đua xây dựng huyện nhà trở thành huyện kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với quê hương Bà Triệu./.

 

Nơi nhận:                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TTVH huyện(B/c);

- Lưu: VPUB.

 

 

Sơ lược lịch sử xã

Đăng lúc: 01/12/2017 10:00:44 (GMT+7)

Báo cáo Đại hội thể dục thể thao huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ ĐỒNG THẮNG                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                         

                                                               Đồng Thắng, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

 

 TÓM TẮT

Sơ lược lịch sử phát triển xã Đồng Thắng.

 

Xã Đồng Thắng thuộc phía nam của huyện Triệu Sơn. Xã có diện tích tự nhiên: 668.32 ha

Dân số: 5.450 khẩu. xã có 8 thôn, 11 chi bộ.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Thắng không ngừng phấn đấu phát triển trên mọi lĩnh vực.

- Về kinh tế: tăng trưởng 12-14%/năm.

Bình quân thu nhập đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, 97% đường giao thông được bê tông hóa. 75% giao thông nội đồng đường cứng hóa.

    - Về văn hóa- xã hội: Xã có 8 làng điều đạt làng văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. Trường Mần non, tiểu học và Trung học cơ sở điều đạt chuẩn Quốc gia

Xã đạt chuẩn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 5%

Chính sách xã hội được thực hiện đúng, đầy đủ đến với đối tượng.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2015 xã Đồng Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận xã hoàn thành 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Đảng bộ và chính quyền nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

- Quốc phòng – an ninh: Trong những năm qua xã luôn thực hiện tốt công tác quốc phòng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng Thắng quyết tâm cùng với các xã trong huyện ra sức thi đua xây dựng huyện nhà trở thành huyện kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với quê hương Bà Triệu./.

 

Nơi nhận:                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TTVH huyện(B/c);

- Lưu: VPUB.