Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
63
Tuần này:
355
Tháng này:
590
Tất cả:
120509

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)

Ngày 18/12/2019 09:47:53

 

 

 

 

 

 
 

         Ngày 22/12 năm nay, cả nước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Đây là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời động viên toàn Đảng, toàn dân tiếp tục ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Sau khi thành lập, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng quân đội nhân dân cách mạng để tổ chức chiến đấu giành và giữ chính quyền. Ngày 22 tháng 11 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập với 34 chiến sĩ do Trung ương Đảng và Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Từ những hạt giống quý báu đó, dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự đùm bọc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đoàn kết, anh dũng chiến đấu ngoan cường, lập nên nhiều chiến công vĩ đại.

Trong quá trình xây dựng, phát triển, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện là quân đội của dân, từ dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trung thành vô hạn với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chỉ sau hai ngày được thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã cùng với nhân dân đánh liền hai trận, tiêu diệt đồn Phai Khắt (24/12/1944) và đồn Nà Ngần (25/12/1944), mở đầu truyền thống “đánh thắng trận đầu” của lực lượng Vũ trang nhân dân ta. Tiếp đó, 9 năm chiến đấu trường kỳ nằm gai nếm mật, mưu trí ngoan cường, quân đội và nhân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, làm thay đổi cục diện chiến tranh, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Nhưng, liên tiếp sau đó đến 30 năm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai chia cắt đất nước ta, Quân đội nhân dân Việt Nam càng chiến đấu càng lớn mạnh thần kỳ, quân và dân ta đã làm nên thắng lợi mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ các nước bạn giữ vững hòa bình trong khu vực. Đó là những mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển và trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với lời khen tặng của Đảng và Bác Hồ “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, Quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là:

- Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

- Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.

- Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí.

- Đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động.

- Kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

- Độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công.

- Lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan.

- Luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống.

- Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.

Trong thời kỳ đổi mới, quán triệt quan điểm của Đảng, quân đội ta chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thắt chặt sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện liên tục cả trong thời kỳ hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội đã huy động được sức mạnh toàn quân, toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Những thành tựu cơ bản qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân(22/12/1989 - 22/12/2019) đó là:

Một là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Hai là, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ba là, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh, các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia, nếu xảy ra.

Bốn là, xây dựng thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phù hợp trong điều kiện mới; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc.

Năm là, lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu cơ bản đạt được sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng Quốc phòng – An ninh xã Đồng Thắng cùng Nhân dân trong xã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ Đảng, chính quyền và tài sản cho nhân dân. Hàng năm, thanh niên Đồng Thắng luôn hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ xã đến các thôn luôn chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng.

Trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, quân đội ta đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”.

  Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), xã Đồng Thắng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đuaphát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Nông thôn mới ngày càng nâng cao – kiểu mẫu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của địa phương; tổ chức họp mặt cùng nhiều hoạt động chăm lo chính sách hậu phương quân đội… Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, cổ vũ Nhân dân đoàn kết một lòng chung tay, góp sức chăm lo củng cố nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang quận ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

           BAN VH – ĐÀI TT

  

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)

Đăng lúc: 18/12/2019 09:47:53 (GMT+7)

 

 

 

 

 

 
 

         Ngày 22/12 năm nay, cả nước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Đây là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời động viên toàn Đảng, toàn dân tiếp tục ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Sau khi thành lập, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng quân đội nhân dân cách mạng để tổ chức chiến đấu giành và giữ chính quyền. Ngày 22 tháng 11 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập với 34 chiến sĩ do Trung ương Đảng và Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Từ những hạt giống quý báu đó, dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự đùm bọc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đoàn kết, anh dũng chiến đấu ngoan cường, lập nên nhiều chiến công vĩ đại.

Trong quá trình xây dựng, phát triển, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện là quân đội của dân, từ dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trung thành vô hạn với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chỉ sau hai ngày được thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã cùng với nhân dân đánh liền hai trận, tiêu diệt đồn Phai Khắt (24/12/1944) và đồn Nà Ngần (25/12/1944), mở đầu truyền thống “đánh thắng trận đầu” của lực lượng Vũ trang nhân dân ta. Tiếp đó, 9 năm chiến đấu trường kỳ nằm gai nếm mật, mưu trí ngoan cường, quân đội và nhân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, làm thay đổi cục diện chiến tranh, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Nhưng, liên tiếp sau đó đến 30 năm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai chia cắt đất nước ta, Quân đội nhân dân Việt Nam càng chiến đấu càng lớn mạnh thần kỳ, quân và dân ta đã làm nên thắng lợi mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ các nước bạn giữ vững hòa bình trong khu vực. Đó là những mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển và trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với lời khen tặng của Đảng và Bác Hồ “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, Quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là:

- Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

- Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.

- Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí.

- Đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động.

- Kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

- Độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công.

- Lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan.

- Luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống.

- Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.

Trong thời kỳ đổi mới, quán triệt quan điểm của Đảng, quân đội ta chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thắt chặt sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện liên tục cả trong thời kỳ hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội đã huy động được sức mạnh toàn quân, toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Những thành tựu cơ bản qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân(22/12/1989 - 22/12/2019) đó là:

Một là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Hai là, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ba là, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh, các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia, nếu xảy ra.

Bốn là, xây dựng thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phù hợp trong điều kiện mới; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc.

Năm là, lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu cơ bản đạt được sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng Quốc phòng – An ninh xã Đồng Thắng cùng Nhân dân trong xã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ Đảng, chính quyền và tài sản cho nhân dân. Hàng năm, thanh niên Đồng Thắng luôn hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ xã đến các thôn luôn chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng.

Trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, quân đội ta đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”.

  Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), xã Đồng Thắng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đuaphát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Nông thôn mới ngày càng nâng cao – kiểu mẫu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của địa phương; tổ chức họp mặt cùng nhiều hoạt động chăm lo chính sách hậu phương quân đội… Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, cổ vũ Nhân dân đoàn kết một lòng chung tay, góp sức chăm lo củng cố nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang quận ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

           BAN VH – ĐÀI TT