Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
62
Hôm qua:
68
Tuần này:
209
Tháng này:
386
Tất cả:
160260

Hội nghị phát động xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao - Kiểu mẫu!

Ngày 14/07/2021 15:41:15

Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sáng ngày 8/7/2021 tại Trung tâm hội nghị của xã. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao – Nông thôn mới kiểu mẫu đã tổ chức hội nghị triển khai phương án xây dựng xã Đồng Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao – tiến tới Nông thôn mới kiểu mẫu – giai đoạn 2021 – 2023 và tổng kết công tác thu vụ năm năm 2021.

 
  (Một số hình ảnh tại hội nghị và sản xuất)
           n2.jpg


           n3.jpg


           n4.jpg


           n5.jpg


           n6.jpg


           n7.jpg


           n8.jpg


           n9.jpg


           n10.jpg


           n11.jpg

           n12.jpg


           n13.jpg


           n14.jpg


           n15.jpg
           Cơ giới hóa nông nghiệp.jpg


           Cơ giới hóa nông nghiệp (2).jpg

Về dự hội nghị:

- Về phía xã: có đồng chí: Đinh Văn Vượng – Bí thư đảng ủy – Chủ tich HĐND xã; đồng chí Ngô Văn Quan – Phó bí thư trực đảng; đồng chí Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, UB.MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, công an, doanh nghiệp, các hợp tác xã, trường học, trạm y tế.

Về phía thôn: có các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng, chi ủy chi bộ, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội, tổ trưởng các cụm dân cư trong toàn xã.

Tại hội nghị:

- Đồng chí: Ngô Văn Quan – Phó bí thư trực Đảng đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

- Đồng chí: Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã thông qua Phương án Xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025.

- Đồng chí: Ngô Văn Thức – Phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tổng kết công tác thu vụ năm 5 năm 2021. Thông qua tổng số tiền ủng hộ quỹ Vacxin phòng, chống dịch Covid-19.

Về công tác thu:

Ngày 15/6/2021 UBND xã đã tổ chức hội nghị phát động thu các chỉ tiêu của Nhà nước và địa phương vụ 5/2021. Thời gian thu được các đơn vị phát động từ 18 đến 28/6/2021. Mặc dù trong thời gian thu ở các đơn vị gặp một số khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của xã, sự phối hợp của các đồng chí chi ủy ở các thôn, sự đồng thuận của nhân dân trong xã. Đến ngày 18/6/2021 các đơn vị đã cơ bản hoàn thành, chốt số liệu thu ở từng đơn vị.

Qua đợt phát động thu trong xã, nhân dân đã ủng hộ cho quỹ Vacxin phòng chống Covid-19,  cụ thể như sau:

- Thôn Đại Đồng 1 ủng hộ được 19 triệu đồng.

- Thôn Đại Đồng 1 ủng hộ được 11 triêu đồng.

- Thôn Đại Đồng 1 ủng hộ được 9 triệu đồng.

- Thôn Thanh xuân được 10 triệu, chín trăm nghìn đồng.

- Thôn Nhạ Lộc được 8 triệu sáu trăm nghìn đồng.

Toàn xã ủng hộ quỹ Vacxin phòng chống Covid-19 được: 57.466.000 (năm bảy triệu, bốn trăm, sáu sáu nghìn đồng.

·        Về công tác xây dựng Nông thôn mới – nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu:

 Năm 2015, xã Đồng Thắng được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, từ đó đến nay, địa phương tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt và có những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Kêt cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn có những bước phát triển quan trọng như sản xuất kinh doanh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng tăng; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Đời sống kinh tế của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hàng năm, hộ giàu, hộ khá tăng lên.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, quá trình xây dựng NTM của xã từ 2016 đến nay vẫn còn một số hạn chế như:

Đường giao thông nông thôn xuống cấp; Về nhà văn hóa các thôn không đạt chuẩn theo quy định; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất ở nhiều thôn chưa đáp ứng yêu cầu; Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự sáng - xanh - sạch - đẹp; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn tiếp tục có xu hướng gia tăng ở một số đơn vị thôn; Việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn khó khăn; Việc thực hiện nếp sống văn hóa còn nhiều hạn chế; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp còn chậm; hiệu quả hoạt động của HTXDVNN chưa cao, nhất là trong việc liên doanh, liên kết theo chuỗi sản xuất; chăn nuôi nhỏ lẻ, việc áp dụng các biện pháp sinh học còn ít… Tất cả những hạn chế nêu trên đã thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong  xã, cần tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu.

Mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, tiến tới kiểu mẫu:

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng nâng cao. Đến năm 2023 phấn đấu Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới là thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn mới bền vững.

  - Năm 2021-2022: Có 02 thôn đạt thôn NTM nâng cao ( dự kiến Đại Đồng 1 và thôn Đại Đồng 2)

 - Năm 2023: Có thêm 03 thôn đạt thôn NTM nâng cao (dự kiến thôn Đại Đồng 3, thôn Thanh Xuân, Thôn Nhạ Lộc), 01 thôn kiểu mẫu (thôn Đại Đồng 1 hoặc thôn Đại Đồng 2).

 - Hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với đời sống văn hóa, kinh tế xã hội.

- Có ít nhất 03 Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt động hiệu quả và được nhân rộng; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ,... của địa phương.

- 100% số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động thường trú ở địa phương có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp.

- Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các dịch vụ y tế ban đầu cho người dân được đảm bảo; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch.

- Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được bảo đảm, thu hút nhiều người dân tham gia; bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

- Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung cấp nước sạch 100% số hộ dân trên địa bàn toàn xã hoặc động viên nhân dân đầu tư máy lọc nước đảm bảo 100% các hộ có máy lọc nước. Cảnh quan, không gian nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn toàn xã.

- An ninh trật tự được bảo đảm; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Các thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ

- Tập trung huy động nguồn nội lực của xã, thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp, của con em địa phương trong và ngoài nước có điều kiện, nhân dân đóng góp một phần và các nguồn tài chính hợp pháp khác, đề nghị cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị: Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, trong việc triển khai, xây dựng các thôn và xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian thời gian tới.

Đồng chí: Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã giải trình một số vấn đề liên quan tới các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các thôn, các hộ gia đình trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị, trưởng thôn các đơn vị và trưởng ban công tác Mặt trận đã ký cam kết thi đua, phát động toàn thể nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị: đồng chí: Đinh Văn Vượng – Bí thư đảng ủy – Chủ tich HĐND xã nhấn mạnh: Xây dựng Nông thôn mới chỉ có mở đầu không có điểm kết thúc. Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu là vấn đề khó khăn, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phải quyết tâm cao để bàn bạc, thống nhất các quan điểm, chủ trưởng, chính sách trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu. Đảng ủy và UBND xã sẽ phân công, giao từng đồng chí chỉ đạo, bán sát các đơn vị được phân công phụ trách. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan, đơn vị, các thôn cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, xác định những việc làm cụ thể để tuyên truyền, vận động, phát động nhân dân hăng hái, tham gia xây dựng dựng xã nông thôn mới nâng cao – tiến tới kiểu mẫu. Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã cũng đồng thời triển khai một số nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: mọi người dân phải Kiên trì, bình tỉnh, không hoang mang, không chủ quan. Công an, y tế, tổ giám sát cộng đồng phải nắm chắc các công dân đi về từ các vùng có dịch dịch, quản lý chặt  chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Nhà nước…

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau, Làm đến đâu, chắc đến đó, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí các tiêu chí; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là xây dựng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ.

Phát huy truyền thống của mỗi người, mỗi gia đình, của quê hương Đồng Thắng. Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân, con em quê hương Đồng Thắng đang lao động, học tập ở mọi miền Đất nước, ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét về mọi mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2023 trở thành xã Nông thôn mới nâng cao. Sớm đưa đưa Đồng Thắng thành xã kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văm minh, nghĩa tình/.

                                                                                                          ĐÀI TRUYỀN THANH

 

 

Hội nghị phát động xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao - Kiểu mẫu!

Đăng lúc: 14/07/2021 15:41:15 (GMT+7)

Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sáng ngày 8/7/2021 tại Trung tâm hội nghị của xã. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao – Nông thôn mới kiểu mẫu đã tổ chức hội nghị triển khai phương án xây dựng xã Đồng Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao – tiến tới Nông thôn mới kiểu mẫu – giai đoạn 2021 – 2023 và tổng kết công tác thu vụ năm năm 2021.

 
  (Một số hình ảnh tại hội nghị và sản xuất)
           n2.jpg


           n3.jpg


           n4.jpg


           n5.jpg


           n6.jpg


           n7.jpg


           n8.jpg


           n9.jpg


           n10.jpg


           n11.jpg

           n12.jpg


           n13.jpg


           n14.jpg


           n15.jpg
           Cơ giới hóa nông nghiệp.jpg


           Cơ giới hóa nông nghiệp (2).jpg

Về dự hội nghị:

- Về phía xã: có đồng chí: Đinh Văn Vượng – Bí thư đảng ủy – Chủ tich HĐND xã; đồng chí Ngô Văn Quan – Phó bí thư trực đảng; đồng chí Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, UB.MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, công an, doanh nghiệp, các hợp tác xã, trường học, trạm y tế.

Về phía thôn: có các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng, chi ủy chi bộ, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội, tổ trưởng các cụm dân cư trong toàn xã.

Tại hội nghị:

- Đồng chí: Ngô Văn Quan – Phó bí thư trực Đảng đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

- Đồng chí: Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã thông qua Phương án Xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025.

- Đồng chí: Ngô Văn Thức – Phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tổng kết công tác thu vụ năm 5 năm 2021. Thông qua tổng số tiền ủng hộ quỹ Vacxin phòng, chống dịch Covid-19.

Về công tác thu:

Ngày 15/6/2021 UBND xã đã tổ chức hội nghị phát động thu các chỉ tiêu của Nhà nước và địa phương vụ 5/2021. Thời gian thu được các đơn vị phát động từ 18 đến 28/6/2021. Mặc dù trong thời gian thu ở các đơn vị gặp một số khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của xã, sự phối hợp của các đồng chí chi ủy ở các thôn, sự đồng thuận của nhân dân trong xã. Đến ngày 18/6/2021 các đơn vị đã cơ bản hoàn thành, chốt số liệu thu ở từng đơn vị.

Qua đợt phát động thu trong xã, nhân dân đã ủng hộ cho quỹ Vacxin phòng chống Covid-19,  cụ thể như sau:

- Thôn Đại Đồng 1 ủng hộ được 19 triệu đồng.

- Thôn Đại Đồng 1 ủng hộ được 11 triêu đồng.

- Thôn Đại Đồng 1 ủng hộ được 9 triệu đồng.

- Thôn Thanh xuân được 10 triệu, chín trăm nghìn đồng.

- Thôn Nhạ Lộc được 8 triệu sáu trăm nghìn đồng.

Toàn xã ủng hộ quỹ Vacxin phòng chống Covid-19 được: 57.466.000 (năm bảy triệu, bốn trăm, sáu sáu nghìn đồng.

·        Về công tác xây dựng Nông thôn mới – nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu:

 Năm 2015, xã Đồng Thắng được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, từ đó đến nay, địa phương tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt và có những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Kêt cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn có những bước phát triển quan trọng như sản xuất kinh doanh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng tăng; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Đời sống kinh tế của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hàng năm, hộ giàu, hộ khá tăng lên.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, quá trình xây dựng NTM của xã từ 2016 đến nay vẫn còn một số hạn chế như:

Đường giao thông nông thôn xuống cấp; Về nhà văn hóa các thôn không đạt chuẩn theo quy định; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất ở nhiều thôn chưa đáp ứng yêu cầu; Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự sáng - xanh - sạch - đẹp; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn tiếp tục có xu hướng gia tăng ở một số đơn vị thôn; Việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn khó khăn; Việc thực hiện nếp sống văn hóa còn nhiều hạn chế; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp còn chậm; hiệu quả hoạt động của HTXDVNN chưa cao, nhất là trong việc liên doanh, liên kết theo chuỗi sản xuất; chăn nuôi nhỏ lẻ, việc áp dụng các biện pháp sinh học còn ít… Tất cả những hạn chế nêu trên đã thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong  xã, cần tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu.

Mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, tiến tới kiểu mẫu:

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng nâng cao. Đến năm 2023 phấn đấu Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới là thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn mới bền vững.

  - Năm 2021-2022: Có 02 thôn đạt thôn NTM nâng cao ( dự kiến Đại Đồng 1 và thôn Đại Đồng 2)

 - Năm 2023: Có thêm 03 thôn đạt thôn NTM nâng cao (dự kiến thôn Đại Đồng 3, thôn Thanh Xuân, Thôn Nhạ Lộc), 01 thôn kiểu mẫu (thôn Đại Đồng 1 hoặc thôn Đại Đồng 2).

 - Hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với đời sống văn hóa, kinh tế xã hội.

- Có ít nhất 03 Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt động hiệu quả và được nhân rộng; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ,... của địa phương.

- 100% số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động thường trú ở địa phương có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp.

- Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các dịch vụ y tế ban đầu cho người dân được đảm bảo; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch.

- Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được bảo đảm, thu hút nhiều người dân tham gia; bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

- Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung cấp nước sạch 100% số hộ dân trên địa bàn toàn xã hoặc động viên nhân dân đầu tư máy lọc nước đảm bảo 100% các hộ có máy lọc nước. Cảnh quan, không gian nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn toàn xã.

- An ninh trật tự được bảo đảm; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Các thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ

- Tập trung huy động nguồn nội lực của xã, thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp, của con em địa phương trong và ngoài nước có điều kiện, nhân dân đóng góp một phần và các nguồn tài chính hợp pháp khác, đề nghị cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị: Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, trong việc triển khai, xây dựng các thôn và xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian thời gian tới.

Đồng chí: Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã giải trình một số vấn đề liên quan tới các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các thôn, các hộ gia đình trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị, trưởng thôn các đơn vị và trưởng ban công tác Mặt trận đã ký cam kết thi đua, phát động toàn thể nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị: đồng chí: Đinh Văn Vượng – Bí thư đảng ủy – Chủ tich HĐND xã nhấn mạnh: Xây dựng Nông thôn mới chỉ có mở đầu không có điểm kết thúc. Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu là vấn đề khó khăn, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phải quyết tâm cao để bàn bạc, thống nhất các quan điểm, chủ trưởng, chính sách trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao – kiểu mẫu. Đảng ủy và UBND xã sẽ phân công, giao từng đồng chí chỉ đạo, bán sát các đơn vị được phân công phụ trách. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan, đơn vị, các thôn cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, xác định những việc làm cụ thể để tuyên truyền, vận động, phát động nhân dân hăng hái, tham gia xây dựng dựng xã nông thôn mới nâng cao – tiến tới kiểu mẫu. Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã cũng đồng thời triển khai một số nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: mọi người dân phải Kiên trì, bình tỉnh, không hoang mang, không chủ quan. Công an, y tế, tổ giám sát cộng đồng phải nắm chắc các công dân đi về từ các vùng có dịch dịch, quản lý chặt  chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Nhà nước…

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau, Làm đến đâu, chắc đến đó, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí các tiêu chí; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là xây dựng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ.

Phát huy truyền thống của mỗi người, mỗi gia đình, của quê hương Đồng Thắng. Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân, con em quê hương Đồng Thắng đang lao động, học tập ở mọi miền Đất nước, ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét về mọi mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2023 trở thành xã Nông thôn mới nâng cao. Sớm đưa đưa Đồng Thắng thành xã kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văm minh, nghĩa tình/.

                                                                                                          ĐÀI TRUYỀN THANH