Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
272
Tuần này:
408
Tháng này:
3562
Tất cả:
76010

kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)

Ngày 12/12/2019 11:08:27

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/1930-18/11/2019, chiều ngày 17/11/2019 đồng chí Đồng chí Nguyễn Tất Quán Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư ngõ giữa Đồng Hòa thôn 2; Ở thôn có các đồng chí trong Ban chấp hành chi ủy cùng toàn thể các thành viên ngõ giữa Đồng Hòa - Thôn 2.

        Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/1930-18/11/2019, chiều qua ngày 17/11/2019 đồng chí Đồng chí Nguyễn Tất Quán Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư ngõ giữa Đồng Hòa thôn 2; Ở thôn có các đồng chí trong Ban chấp hành chi ủycùng toàn thể các thành viên ngõ giữa Đồng Hòa - Thôn 2.

Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã và kế hoạch của Chi bộ thôn về phát triển kinh tế xã hội, ngõ giữa Đồng Hòa thôn 2 đã xây dựng được nhiều chương trình cụ thể các tiêu chí, nội dung phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền cho bà con nhân nhân trong khu dân cư thực hiện, chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng xuất sản lượng cây trồng vật nuôi, nhiều thanh niên và các gia đình trong ngõ đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất và có thu nhập cao. Từ năm 2018 đến nay trong ngõ có hơn 10 gia đình xây dựng được nhà kiên cố mới khang trang với tổng giá trị cao.Thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới nâng cao" của xã nhân dân trong ngõ Đồng Hòa đã chủ động tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, trồng hoa xung quang các tuyến đường xung quang đường làng ngõ xóm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, 100% các gia đình được sử dụng nước sạch và công trình hợp vệ sinh; Các tệ nạn xã hội ngày được đẩy lùi, an chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...
     Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thay mặt cho lãnh đạo xã Đồng chí Nguyễn Tất Quán, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà cán bộ, Đảng viên, nhân dân khu dân cư ngõ Đồng Hòa thôn 2 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện đó là: chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận thôn, các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng,Chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của địa phương mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phải luôn gương mẫu, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tăng cường công tác giám sát, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu... Nhân dịp này thay mặt Đảng ủy -HĐND-UBND-MTTQ xã đồng chí Nguyễn Tất Quán – Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã Đã tặng hoa và quà cho ngõ Đồng Hòa Thôn 2, đồng thời phát động các khu dân cư trong toàn xã cần học hỏi kinh nghiệp tổ chức những ngày truyền thống mang nhiều ý nghĩa như Ngõ Đồng Hòa Thôn 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              BAN VH – ĐÀI TT 

kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)

Đăng lúc: 12/12/2019 11:08:27 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/1930-18/11/2019, chiều ngày 17/11/2019 đồng chí Đồng chí Nguyễn Tất Quán Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư ngõ giữa Đồng Hòa thôn 2; Ở thôn có các đồng chí trong Ban chấp hành chi ủy cùng toàn thể các thành viên ngõ giữa Đồng Hòa - Thôn 2.

        Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/1930-18/11/2019, chiều qua ngày 17/11/2019 đồng chí Đồng chí Nguyễn Tất Quán Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư ngõ giữa Đồng Hòa thôn 2; Ở thôn có các đồng chí trong Ban chấp hành chi ủycùng toàn thể các thành viên ngõ giữa Đồng Hòa - Thôn 2.

Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã và kế hoạch của Chi bộ thôn về phát triển kinh tế xã hội, ngõ giữa Đồng Hòa thôn 2 đã xây dựng được nhiều chương trình cụ thể các tiêu chí, nội dung phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền cho bà con nhân nhân trong khu dân cư thực hiện, chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng xuất sản lượng cây trồng vật nuôi, nhiều thanh niên và các gia đình trong ngõ đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất và có thu nhập cao. Từ năm 2018 đến nay trong ngõ có hơn 10 gia đình xây dựng được nhà kiên cố mới khang trang với tổng giá trị cao.Thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới nâng cao" của xã nhân dân trong ngõ Đồng Hòa đã chủ động tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, trồng hoa xung quang các tuyến đường xung quang đường làng ngõ xóm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, 100% các gia đình được sử dụng nước sạch và công trình hợp vệ sinh; Các tệ nạn xã hội ngày được đẩy lùi, an chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...
     Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thay mặt cho lãnh đạo xã Đồng chí Nguyễn Tất Quán, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà cán bộ, Đảng viên, nhân dân khu dân cư ngõ Đồng Hòa thôn 2 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện đó là: chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận thôn, các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng,Chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của địa phương mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phải luôn gương mẫu, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tăng cường công tác giám sát, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu... Nhân dịp này thay mặt Đảng ủy -HĐND-UBND-MTTQ xã đồng chí Nguyễn Tất Quán – Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã Đã tặng hoa và quà cho ngõ Đồng Hòa Thôn 2, đồng thời phát động các khu dân cư trong toàn xã cần học hỏi kinh nghiệp tổ chức những ngày truyền thống mang nhiều ý nghĩa như Ngõ Đồng Hòa Thôn 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              BAN VH – ĐÀI TT