Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
25
Hôm qua:
44
Tuần này:
222
Tháng này:
946
Tất cả:
163066

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Đồng Thắng.

Ngày 25/09/2020 16:22:56

Sáng ngày 24/9/2020, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm Tổ trưởng đã về thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã.

   Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện;

  Về phía xã có đồng chí: Đinh Văn Vượng - Bí thư đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, tổ trưởng các tổ giám sát ở các thôn.

           Trước khi bước vào Hội nghị thẩm định, đoàn đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các cơ sở giết mổ, bếp ăn tập thể trường mầm non, các mô hình chăn nuôi trên địa bàn  xã.
                         
                                         ( Một số hình ảnh tại hội nghị và công tác tuyên truyền)
              20200924_075347.jpg             20200924_075411.jpg

 

20200924_075428.jpg             20200924_075429.jpg
             20200924_075358.jpg


            20200924_075347.jpg

           

          20200924_075325 (1).jpg


         
       
         20200921_144659.jpg


        20200921_144725.jpg         20200923_083420.jpg


         20200921_150331.jpg


         20200921_150301.jpg         20200921_144724.jpg        20200921_144659.jpg

            Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện về đảm bảo công tác VSATTP, đến nay đã tạo chuyển biến rõ nét, quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã. Đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xã.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP.  UBND xã ra quyết định thành lập/kiện toàn ban chỉ đạo có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban phụ trách các thôn, các tiêu chí; Ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; Duy trì họp ba tháng một lần và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Ban hành quyết định thành lập ban nông nghiệp duy trì họp một tháng một lần; Ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; Thống kê, theo dõi thường xuyên các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và báo cáo định kỳ theo quy định. Quyết định thành lập Tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, ban hành quy chế hoạt động, phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực, duy trì họp một tháng một lần. Có ủy quyền cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm, thống kê, theo dõi, cập nhật các thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; Giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết bảo đảm ATTP theo ủy quyền của UBND xã.

Công tác tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao.

100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã thực hiện tốt việc ký cam kết sản xuất an toàn thực phẩm và được kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP.

 Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã được tăng cường. Từ những kết quả trên đến nay xã đánh giá đã đạt 16/16 tiêu chí về VSATTP.
        Sau khi được nghe báo cáo kết quả tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP, do đồng chí: Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã trình bày tại hội nghị,  các đồng chí thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến trong việc đi kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ; các ý kiến đều cơ bản thống nhất cao với báo cáo, những kết quả đạt được của địa phương trong công tác VSATTP, đồng thời các thành viên trong đoàn cũng làm rõ thêm một số hạn chế của địa phương cần khắc phục như: Xã cần tăng cường cơ sở vật chất bếp ăn tập thể trường mầm non; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tiếp tục cải tạo, nâng cấp, đảm bảo thông thoáng và sạch sẽ; chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo cho phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong hồ sơ thẩm định.

Kết quả 7/7 thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất xã Đồng Thắng ta đạt xã ATTP.

           Đồng chí: Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của địa phương trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, công tác dảm bảo ATTP là việc làm thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm đầu, không có kết thúc, là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP.

Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Đồng Thắng ta, đạt các tiêu chí về ATTP và sẽ tổng hợp gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Đồng Thắng Thắng đạt tiêu chí ATTP năm 2020./.                                                                                                                                                                                                         ĐÀI TRUYỀN THANH 

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Đồng Thắng.

Đăng lúc: 25/09/2020 16:22:56 (GMT+7)

Sáng ngày 24/9/2020, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm Tổ trưởng đã về thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã.

   Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện;

  Về phía xã có đồng chí: Đinh Văn Vượng - Bí thư đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, tổ trưởng các tổ giám sát ở các thôn.

           Trước khi bước vào Hội nghị thẩm định, đoàn đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các cơ sở giết mổ, bếp ăn tập thể trường mầm non, các mô hình chăn nuôi trên địa bàn  xã.
                         
                                         ( Một số hình ảnh tại hội nghị và công tác tuyên truyền)
              20200924_075347.jpg             20200924_075411.jpg

 

20200924_075428.jpg             20200924_075429.jpg
             20200924_075358.jpg


            20200924_075347.jpg

           

          20200924_075325 (1).jpg


         
       
         20200921_144659.jpg


        20200921_144725.jpg         20200923_083420.jpg


         20200921_150331.jpg


         20200921_150301.jpg         20200921_144724.jpg        20200921_144659.jpg

            Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện về đảm bảo công tác VSATTP, đến nay đã tạo chuyển biến rõ nét, quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã. Đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xã.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP.  UBND xã ra quyết định thành lập/kiện toàn ban chỉ đạo có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban phụ trách các thôn, các tiêu chí; Ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; Duy trì họp ba tháng một lần và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Ban hành quyết định thành lập ban nông nghiệp duy trì họp một tháng một lần; Ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; Thống kê, theo dõi thường xuyên các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và báo cáo định kỳ theo quy định. Quyết định thành lập Tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, ban hành quy chế hoạt động, phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực, duy trì họp một tháng một lần. Có ủy quyền cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm, thống kê, theo dõi, cập nhật các thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; Giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết bảo đảm ATTP theo ủy quyền của UBND xã.

Công tác tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao.

100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã thực hiện tốt việc ký cam kết sản xuất an toàn thực phẩm và được kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP.

 Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã được tăng cường. Từ những kết quả trên đến nay xã đánh giá đã đạt 16/16 tiêu chí về VSATTP.
        Sau khi được nghe báo cáo kết quả tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP, do đồng chí: Nguyễn Tất Cầu – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã trình bày tại hội nghị,  các đồng chí thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến trong việc đi kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ; các ý kiến đều cơ bản thống nhất cao với báo cáo, những kết quả đạt được của địa phương trong công tác VSATTP, đồng thời các thành viên trong đoàn cũng làm rõ thêm một số hạn chế của địa phương cần khắc phục như: Xã cần tăng cường cơ sở vật chất bếp ăn tập thể trường mầm non; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tiếp tục cải tạo, nâng cấp, đảm bảo thông thoáng và sạch sẽ; chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo cho phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong hồ sơ thẩm định.

Kết quả 7/7 thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất xã Đồng Thắng ta đạt xã ATTP.

           Đồng chí: Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của địa phương trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, công tác dảm bảo ATTP là việc làm thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm đầu, không có kết thúc, là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP.

Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Đồng Thắng ta, đạt các tiêu chí về ATTP và sẽ tổng hợp gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Đồng Thắng Thắng đạt tiêu chí ATTP năm 2020./.                                                                                                                                                                                                         ĐÀI TRUYỀN THANH